11/01/2011

Quem deve a quem?

Tirado de aqui. Recopilación de gráficas que mostran quen debe a quen e canto en Eurolandia. Vese porque a Franza ten tanto interés e presiona a Alemaña para o resgate do Estado español, ou porque Inglaterra participou no resgate irlandés.


466467
468
Representación gráfica:
469

Agora, a exposición  cada estado dos bancos organizados por estados.

470
471
472
473
Por sectores:
474
475
476
477
Total por país:
478
Cuando toca pagar:
480
481
482
483
Fuentes:
http://www.creditwritedowns.com/2010/11/debt-europe-germany-periphery.html
http://www.zerohedge.com/article/easter-egg-out-bis-us-banks-are-hook-piigs-over-350-billion

Nenhum comentário: