03/02/2012

Asemblea Nacional do Encontro Imandiño o domingo 12 de febreiro


Imaxe da III asemblea nacional dos irmandiños celebrada en 2011. De esquerda a dereita: Paula Vázquez Verao da comarca de Lugo Sul; Concha Trigo, da comarca do Morrazo; e Ramón Mouriño, da comarca do Salnés. As tres pertence á Coordenadora do Encontro Irmandiño renovada naquela asemblea.

Reunida a Coordinadora do Encontro Irmandiño para avaliar o proceso e resultado da XIII Asemblea Nacional do BNG da pasada fin de semana, acordou facer público o que segue:

. Felicitar a todas e todos aqueles que xunto con nós participamos masivamente coa nosa razón, e de todo corazón, na asemblea do BNG, a primeira sen delegados dende 2006, nun exemplo de empuxe de base que deu como resultado un BNG que nunca máis volverá ser o mesmo pase o que pase.

Considerar que unha vez rematada esta XIII Asemblea do BNG e cos resultados xa coñecidos dun auténtico empate técnico entre os que pretendemos nunha fronte plural e recuperación do espírito fundacional de cooperación e irmandade nas relacións internas do BNG e os que pretenden máis do mesmo para seguir a manter a situación actual de dominio da UPG, require do todos nós, irmandiños ou non, unha reflexión seria sobre a situación resultante e sobre o camiño a tomar.

2º. Convocar a Asemblea Extraordinaria do EI para o próximo 12 de Febreiro co fin de avaliar se se cumpren, ou non, as condicións previstas nas teses do “Novo proxecto común, pola refundación e rexeneración do BNG” para ese fin.

Todo isto en cumprimento do acordado na nosa III Asemblea celebrada hai agora xustamente un ano, a respecto do proceso de rexeneración do BNG e do rol do EI a prol do mesmo.

Galiza 03/02/12
Postar um comentário