26/01/2011

Xavier Vence sobre a privatización das caixas: "Supón un ataque ás competencias galegas"


* Collido de Galicia Hoxe.
Que lle parece o anuncio do Goberno central?
As liñas mestras anunciadas este luns supoñen un paso definitivo na estratexia de desmantelamento do sistema de caixas, que algúns vimos denunciando desde hai tempo. Pónselles unhas condicións tan difíciles de cumprir que as obriga a bancarizarse. Desde o punto de vista de Galicia supón un ninguneo e un ataque ás competencias exclusivas sobre as caixas recollidas no art. 30.5 do Estatuto de Autonomía. Desde o punto de vista da nosa economía supón o desmantelamento do principal instrumento de financiamente das Pemes e significa  a desa- parición da obra social ou da súa maior parte. Desde o punto de vista financeiro, a bancarización é un erro; socialmente é un expolio e un retroceso e politicamente é un golpe definitivo á autonomía.
Por que fai así o Estado?
O desmantelamento das caixas é unha reivindicación da gran banca desde hai tempo. As caixas foron un competidor duro e exitoso que lle foi conquistando cota de mercado e esta usa agora o seu poder para reverter a situación. O executivo fai isto, co apoio do PP, porque se somete aos ditados da banca. O paso cara a bancarización intentaron impoñelo xa cando se empezou a falar da reestruturación das caixas en 2009 e se aprobou o FROB. Como unha parte das caixas se resistiron vén agora a segunda volta de rosca para forzar as que faltan, entre elas Novacaixagalicia.
Pódese perder a galeguidade do novo ente?
É algo máis que unha probabilidade, caso de aceptar os plans do Goberno, PP e Banco de España. Unha vez convertida en Banco xa deixa de ser competencia exclusiva da Comunidade, nin tan sequera competencia compartida. Unha vez que entre capital foráneo como accionista, ou o FROB, a súa vinculación coa economía do país será moi parecida a dos demais bancos. Pero aínda cabe a posibilidade de que a sociedade galega, os partidos que operen en clave galega, os empresarios e, sobre todo, as institucións do país reaccionen unanimente e con enerxía para impedir o expolio. Cómpre pensar en solucións financeiras algo enxeñosas e atrevidas. Que cada quen asuma a súa responsabilidade. O problema é político, non só financeiro. Estou certo de que o País Vasco e Cataluña non van quedar sen elas. Pero aquí, vendo a obediencia a Madrid do PSdeG e de Feijóo non cabe ser moi optimistas.
Foise demasiado optimistas coa fusión?
A min a fusión sempre me pareceu un enredo, un paso táctico para isto. Agora ben, é unha falta de rigor e seriedade ao forzar unha fusión, obrigala a tomar duras medidas de axuste, bendecila e afirmar que garante a solvencia e o futuro da nova caixa e ao cabo dun mes vir dicindo que todo iso non valeu para nada. A súa credibilidade técnica e política é nula. Conseguiron desactivar as liñas de defensa social das caixas. Nun país serio e cun mínimo de respecto deberían dimitir todos os implicados, empezando por Fernández Ordoñez, que pasará á historia como o peor gobernador do Banco de España, o máis centralista e o máis servil coa banca. Nunha situación normal e nunha sociedade normal, os responsables disto serían corridos a gorrazos.
A función máis social das entidades periga?
A súa función social xa perdeu vigor e compromiso nos últimos anos, pero este paso significa o seu peche definitivo. Os beneficios que agora van a obra social irán no futuro a dividendos dos accionistas. O seu vínculo co territorio irá perdendo vigor.

Nenhum comentário: