19/12/2010

O Reino de España ten unha crise de débeda?

Tirado de aquí.

 É triste ver como é que os medios tratan de facer crer que o ReinoEspaña ten crises de débeda, e ver como os españois o cren, empuxando con iso a semente da súa propia desgraza.  Mediante unha campaña mediática, os banqueiros tratan de enganar e empuxar ao Reino a que teña unha crise de débeda, e os españois non están a contradicir o que din.  O Estado español non ten unha crise de débeda, e iso é o que analizarei aquí.  

Non refutar que o Reino de España ten crise de débeda conducirá en efecto a que os españois teñan que resgatar bancos, sacrificando así o seu propio futuro e o dos seus fillos, ao pagar débedas que non son súas, sobre unha crise que nunca existiu.

Estou seica perdendo o sentido crítico e defendendo o Reino de España  polo meu aprecio subxectivo aos españois?  A resposta é non.  A evidencia é abafadora. Se España tivese problema real de crise de débeda, eu sería o primeiro en denunciar a situación.

Para quen non saiban o que é un resgate bancario e as súas implicacións, suxíroslles ler a miña postaxe anterior Que son activos tóxicos e que é un resgate aos bancos?.  É de suma importancia que comprendan o devandito neste post, para que comprendan o que vou dicir a continuación.

Entendendo os tipos de crises

Aínda que parecese que todas as crises son crises, indistintamente da súa causa ou procedencia, iso non é certo.

No 2008 ocorren varios tipos de crises:

    * Crise financeira: Os bancos teñen problemas por prestarlle a clientes subprime, rebenta burbulla hipotecaria e en lugar de deixar que se reestruturen os entes crebados rescatan aos bancos e premian o fracaso.
    * Crise bolsista: Debida á propagación da crise subprime aos mercados bolsistas, empuxando á baixa, e perdidas para inversionistas.
    * Crise de exportación: Causa desemprego en países que exportan aos EUA ou que dependen indirectamente dese mercado.
    * Crise de débeda?: Ocorre cando os gobernos entran en cesación de pagos, ou devandito doutra forma, non poden pagar as súas débedas porque non lles alcanza.  Esta crise non ocorreu aínda no mundo, pero os bancos queren facer crer que existe para que os europeos rescaten aos banqueiros.

O que ocorreu no Estado español foi:

    * Crise financeira: Os bancos teñen problemas por prestarlle a clientes subprime, rebenta burbulla hipotecaria.  Esa crise xa pasou, acabouse, game over, pois os bancos xa foron resgatados no seu momento por este problema.
    * Crise de exportación: Causa desemprego no Reino.  España exporta maioritariamente ao resto da UE.  Persiste até os nosos días.  Se queren coñecer acerca dos mercados de exportación de España véxase este documento PDF.

Aínda que o Reino está mal, algo que calquera español pode ver, a crise que teñen non é de débeda, e iso é o que deben entender os cidadáns españois ordinarios custe o que custe.  Dito en poucas palabras para que o entendamos ben: "España NON ten un problema de crise de débeda"

España NON ten un problema de crise de débeda, porque:

    * España non entrou en cesación de pago, que é cando se di que en efecto hai un problema de crise de débeda.
    * En canto a indicadores de Ingreso vs Débeda España está mellor que os EUA e Reino Unido.
    * As necesidades de financiamiento de España para 2011 son menores que as dos EUA.
    * Estudos independentes nos EUA cuestionan a metodoloxía para cálculo de cifras de desemprego nos EUA, situando o desemprego nos EUA de 22% (peor que España).
    * Os españois non son improductivos como se quixo facer crer. Como demostramos iso?  Vexamos a evidencia.

España: Ingreso vs débeda
 
Táboa 1. Débeda contra PIB e débeda contra ingresos 2009
País Débeda/PIB (%) Débeda/Ingreso (%)
EUA (gobierno) 53.0 358.1
Grecia 115.1 312.2
Irlanda 64.0 248.4
España 53.2 153.2
 Fonte: Eurostat, CBO, Morgan Stanley. Publicado en It's Not A Question Of IF Sovereign Nations Will Default, But HOW

Débeda do Reino España
Observamos nesta gráfica as necesidades de financiamiento do Reino en 2010 e 2011.


 España non entrou en cesación de pago, o que significa que o Reino de España non é moroso, nin necesitada de refinanciamento.  Falar de "crise de débeda" no Reino de España é seguirlle a corrente aos bancos que queren facerse resgatar.

O historiador financeiro Niall Ferguson ensina en Harvard e Oxford, onde mostra a historia fiscal do mundo, e onde se mostra que os EUA e Reino Unido están peor que os PIGS (Ferguson: Debt Has Taken Down Empires Before, There Is No Reason Why It Won't Happen Again).  Só abonda con ollar a conducta del déficit nos EUA.
 
 
 Desemprego nos EUA vs Reino de España

Fálase de que España tería problemas para recuperarse porque o desemprego alcanza 20.1% (Here's Where To Go If You're Looking For A Job Right Now) e para os mozos españois supera  40% (Youth unemployment in Spain will remain above 40% until at least 2011).  Isto di que hai moito traballo por facer no Reino de España, os pais terán que presionar ao goberno para que arranxe moitas cousas, simplemente para lograr que os seus fillos poidan sobrevivir, pero a situación nos EUA é peor, de modo que crear alarmismo financeiro internacional acerca de España non só é inxusto, senón que constitúe unha cortina de fume para ocultar a situación dos EUA, apuntando o dedo a outros.

Esta é a situación do emprego nos EUA:"Mentres a taxa oficial de desemprego está xusto debaixo do 10 por cento, unha análise máis profunda feito polo economista John Williams en http://www.shadowstats.com mostra un subemprego e desemprego de máis do 22 por cento." - Scary New Wage Data.

A aparente recuperación dos EUA vén de que  5% dos estadounidenses é responsábel de 37% do consumo nos EUA, e o 80% da poboación é responsábel apenas dun 39%. Un 1% dos estadounidenses recibiu 2/3 do incremento no ingreso nacional de 2002 a 2006 (The One Chart That Explains America's Recession-Recovery Paradox).

Por tanto, antes de falar de crise de débeda en España, terían que falar de crise de débeda nos EUA.  É que sen crecemento da demanda privada non pode crecer a economía.  Por esta razón dicir que os EUA está mellor que España sería soster unha ilusión mediática [hai que tratar con todo o endevedamento familiar e privado que no Reino de España atinxe cotas elevadísimas e é un problema serio para relanzar a demanda e a recuperación económica, N. do blogger].
 
 Produtividade dos españois

Non é xusto botarlle a culpa aos traballadores españois nin aos galegos pola incapacidade para despegar da empresa privada galega e da do Reino de España en xeral.  As razóns para que non despegue a economía española son:

    * No Reino de España o goberno incentiva e resgata produción de bens e servizos que non poden competir nin dentro nin fóra do Reino.
    * O Reino de España non é un país moi tecnificado nin automatizado, en comparación cos EUA ou o resto de Europa.
    * Existencia de oligopolios no sector servizos dentro de España. O turismo e unha boa tallada do sector servizos cómense coa súa ineficiencia os incrementos en produtividade.
    * O sistema español incentiva remuneración por horas e non por logro de obxectivos e usa unha xornada partida con mal uso do tempo.
    * Excesivas e obsoletas estruturas xerárquicas que redundan en burocracia e inoperancia.
    * Empresas non traballan en equipo cos traballadores.  Divorcio de intereses que crea pouca lealdade de empregados dentro das empresas.  Desta maneira as empresas empuxan unha conduta como a da cuadrilla de Pancho Vila, onde cada un está pola súa conta, e non van máis aló do deber se non hai incentivo económico.
    * Empresas españolas incentivan a empregados a tratar aos clientes como fontes de diñeiro de curto prazo, en lugar de tratarlles como socios nunha relación mutuamente benéfica de longo prazo.
    * Deficiencias educativas, con altos índices de ausentismo escolar [e e insuceso escolar, N. do blogger].

Fálase de que España vai estar mal debido á baixa produtividade dos españois, e as medidas do goberno apuntan a subsidiar aos empresarios á conta dos traballadores.  Así é como funcionan os subsidios ás empresas:

Substituíndo clientes:

    * Como as empresas están mal por falta de clientes (consumidores españois non poden consumir porque non teñen emprego) o goberno dálles diñeiro, disque para que usen ese diñeiro para xerar empregos.
    * Normalmente o diñeiro vén dos clientes.  Neste caso o goberno substitúe ao cliente ao darlle diñeiro [eis a man invisíbel do mercado e a intervención do estado na economía, N. do blogger].
    * Normalmente as empresas requiren empregados para producir o que os clientes ocupan.  Pero como o goberno non ocupa o que a empresa produce, entón a empresa non se ocupa de producir, razón pola cal tampouco ocupa dos empregados, que poden ser despedidos.
    * Entón o subsidio de goberno a empresas, subsidia o despedimento e non o emprego.

Aumentando competitividade:

    * O goberno subsidia ás empresas para que o usen para volverse competitivas.
    * Normalmente cando as cousas se poñen  difíciles pola acción dun competidor, que é o que fixa o estándar e a velocidade da marcha, entón a empresa vese forzada a competir.  O subsidio nin sobe o estándar, nin presiona para subir a velocidade, e encima fai as cousas fáciles para a empresa.
    * Con máis diñeiro e menor presión, ocupa menos empregados para xerar utilidades, porque as utiilidades veñen do diñeiro do goberno.
    * Entón o subsidio do goberno ás empresas faias menos competitivas e estimula os despedimentos.

Reducindo custos de despedimento para estimular emprego:

    * O goberno reduce os custos de despedimento co pretexto de que iso estimula o emprego.
    * Cando un empresario necesita reducir custos para obter utilidades normalmente revisa tres aspectos: Aforrar en materiais, reducir gastos indirectos (overhead) ou reducir a nómina. Se se obtén máis diñeiro ao reducir nómina, debido a que o custo de despedimento é máis barato, o empresario escollerá o despedimento como a opción máis fácil.
    * Entón o subsidio do goberno ás empresaspor medio de redución de custos de despedimento, estimula os despedimentos.

En Arxentina en 1998 cando se albiscaba unha crise, en lugar de reducir custos de despedimento, aumentáronos ao dobre.  Non houbo despedimentos e a economía arxentina non se afundiu nunha crise de desemprego.

Esta gráfica da produtividade dos españois, feita pola UE, dio todo.

 
 De que lado está o FMI?

Dicía o rankiano Juan Maza "Penso que España se ten un problema de débeda. Lembro ler informes oficiais da comunidade europea respecto diso e do FMI. Se non a tivese por que estaría ao bordo dunha asistencia europea? (que penso Europa non pode).  É o primeiro comentario que ouzo de que España non ten un problema de débeda. Desexo que teñas razón".

En primeiro lugar un rescate non é "asistencia" senón unha débeda.  O rescate bancario cobre activos tóxicos dos bancos, e os cidadáns pagan os intereses do préstamo.  Noutras palabras, os banqueiros trasladan os seus problemas aos cidadáns, e crean un incentivo aos bancos para crear activos tóxicos para demostrar a necesidade de facerse resgatar a cada intre.

Como sabemos, un problema de débeda non se arranxa con máis débeda, senón con menos débeda.  Máis débeda cando se ten débeda non é "asistencia".

Entón preguntámonos estará o FMI ao lado dos españois?  Vexamos o seguinte extracto:

"Tivemos que cambiar constantemente de traxe (...)", lamentouse Zapatero, segundo fontes presentes na reunión. No 2007-2008, España fora un dos primeiros países en cumprir coas receitas do novo Fondo Monetario Internacional keynesiano a favor de fortes estímulos fiscais. E cando hai uns meses Dominique Strauss-Kahn, director xerente do FMI, aínda advertía que "unha saída prematura dos estímulos prexudicaría a recuperación", España facíalle caso. - Los bandazos del FMI, La Vanguardia. 07/06/2010.

Grazas a esa débeda, hoxe din que España ten crise de débeda.  Ter débedas e ter crises de débeda non é o mesmo.  É que non é o mesmo ter unha débeda, que ser moroso e estar necesitado de refinanciamiento.  Aínda que pareza un detalle irrelevante, a diferenza conceptual entre débeda e morosidade é terriblemente relevante aquí, porque diso depende o futuro dos españois.  Aceptar resgatar bancos, vai pesar nos ombreiros dos nosos fillos.
 
Noticias incompletas, imprecisas, tendenciosas
Si ven la noticia 9 Reasons Spain Is A Dead Economy Walking (9 razóns por as que o Reino de España é unha economía morta que camiña) verán razóns usadas para dicir que o Reino ten unha crise de débeda (morosidade?).

Argumento contra España Refutando argumento
Desemprego de máis de 20% no Reino de España. Os EUA teñen un desempleo de más de 22%  e ninguén di que é unha "economía morta".
Déficit de 11.4% En maio 2010 os EUA levaban 19 meses seguidos de déficit continuado (U.S. posts 19th straight monthly budget deficit).  Obama triplicou o déficit de su predecesor.  Se vemos os dados oficiales dos EUA, o déficit dos  EUA é de 10.64%, non moi lonxe do Reino de España.  A diferenza é que o déficit aquí gástase dentro do Estado  (excepto cando se resgatan bancos) e unha boa tallada do déficit dos EUA  gástase en construí infraestruturas no Afeganistán.
Débeda é o  270% do PIB.   A fonte citada por BusinessInsider é un blogue, mentras que o estudo de Morgan Stanley (que aparece máis arriba) di unha cousa distinta.
Downgrades crediticios a España EUA también ha sufrido downgrades (China's Rogue Ratings Agency Just Downgraded The US From AA To A+)
Inventario no vendido de bienes raices 6 veces peor que en EUA España podrá tener más inventarios, pero en EUA la inseguridad jurídica y el fraude con propiedades en EUA es total.  "En efecto, lo que dicen es que si un banco dice que es dueño de tu casa, deberíamos tomarle la palabra.  Para mí esto evoca los viejos días en que los nobles se sentían libres para tomar lo que quisieran, sabiendo que los campesinos no podían vencerles en las cortes, pero sospecho que algunos ven eso como los buenos y viejos tiempos". - Paul Krugman. The New York Times. The Mortgage Morass
Otras noticias al respecto:
Economía verde non funciona Vendrán tiempos duros para los que dependan del petróleo. La disponibilidad de petróleo ya no sigue creciendo, tal y como lo muestra el post En defensa de las renovables (I): El problema del petróleo.  Si el negocio de los renovables es tan malo ¿por qué China se mete en el negocio? "Tres compañías chinas están rankeadas entre los 10 mayores productores de turbinas eólicas del mundo" - The Washington Post. China's quiet power grab.
España atrapada entre a miseria da austeridade e o   downgrade Os EUA está atrapada entre a miseria do déficit e o downgrade.  Para más información véxase o meu post Austeridad ó déficit: ¿Le creemos a los "expertos"?  Se falamos de "miseria", como lle chamamos a isto (15 Mind-Blowing Facts About Wealth And Inequality In America)?
FMI non pronostica crecemento até 2011 En primer lugar ya casi estamos en 2011. En segundo lugar el argumento de "crecimiento" es engañoso.  EUA hace crecer el PIB al aumentar la deuda, no la producción, lo cual es peor a largo plazo, que lo que hace España.  Si quieren más información, pueden leer mis posts La confusión entre riqueza y deuda (y las aberraciones conceptuales derivadas) que explica cómo el PIB es una medida engañosa (y fraudulenta) para medir crecimiento, y tambien Cuando las malas noticias se disfrazan como buenas noticias donde se explica cómo la subida pasada del PIB de EUA fue una mala noticia que se disfrazó como buena.  Y sabemos que la "recuperación" (¿crecimiento?) de EUA no se debe a reducción de desempleo, ni tampoco a reducción de pobreza, como vimos antes.
  Greves e protestos geralizáronse Isto non demostra nada máis que o feito de que aos nortemaricanos pásanlles porriba e non din nada, encanto que a cidadanía do Reino  é menos  tolerante a sacrigicarse por unha crise que non causo, e que si provocaron os bancos.

Parece-lhes tendenciosa e deformada esa nova? Ningunha di que o Reino de España deixara de pagar (que é o que indicaria morosidade) e ningunha di que os EUA estexan en condicións peores có Estado español.

 Epílogo

Entendemos entón que:

    * España ten débedas, pero non crise de débeda, que son cousas diferentes.  O Reino non deixou de pagar, e o Estado español está en mellor situación cós EUA.  Se alguén pode entrar en crise de débeda hoxe serían os EUA e non o Reino de España.
    * Asentindo ante o que di a campaña mediática, poden axudar a crear a crise de débeda que os bancos queren crear para facerse resgatar.  Os españois non quererán que os seus fillos paguen a factura dun rescate bancario.
    * É necesario e urxente que os españois usen os medios á súa disposición (palabra boca a boca, correo electrónico e redes sociais) para informar aos inversionistas e cidadáns españois que en efecto NON existe crises de débeda.
    * É necesario e urxente que os españois empecen a organizarse mediante redes sociais para crear unha rede de auditores cidadáns españois que exerza presión sobre os partidos políticos, creándolles custos políticos para que non se desvíen do camiño e traballen pola cidadanía, e non para favorecer amigotes banqueiros.  Se resulta máis barato venderse, politicamente falando, os partidos políticos venderanse.  Os cidadáns deben exercer presión electoral, empuxando aos partidos non aliñados cos españois a perder votos.  Ironicamente o primeiro auditor cidadán coñecido para España, foi Wikileaks.
    * O caldo de cultivo do escurantismo é a ignorancia.  A ignorancia financeira pode mergullar aos españois nun escurantismo financeiro, e volverlles escravos dos bancos.  Xa os españois tiveron á Inquisición Española, e seguramente non quererán repetir a proeza.
    * Os banqueiros e os medios de comunicación ao seu servizo estiveron mentindo descaradamente, e aproveitan a inxenuidade e credulidade dos españois para facerlles crer mentiras, e facer que sufran unha estafa colectiva que durarán anos pagando.  Os españois terán que resistirse.  Se os españois non se unen hoxe, van ser esmagados e o seu futuro vai ser hipotecado.  Máis lles vale actuar XA!!
Postar um comentário