18/12/2011

Os extremistas, contra o galego

Xosé Antón Pérez Lema. Artigo tirado de Galicia Hoxe (aquí).A meirande parte da nosa cidadanía, independentemente da súa fala cotián ou do grao do seu compromiso coa normalización da nosa lingua propia, quérea como algo seu e aprézaa como valor positivo, segundo nos informan decote toda caste de enquisas. Xa que logo, as actitudes extremistas contra a lingua presentes na denuncia ao Valedor do Pobo do coordinador xeral da UPyD de Vigo (por mor dun libro que se limitaba a reproducir o noso Estatuto ao definir o galego como lingua de noso) ou en moitas das actuacións de Galicia Bilingüe son alleas á nosa tradición de tolerancia e cohesión social e sementan división. Cando Galicia precisa, máis ca nunca, de esforzo colectivo, consenso social e unidade para atoparmos a nosa saída da recesión, unha minoría de radicais obsesionados con arrincar todos e cada un dos sinais que lembran a existencia de Galicia como país de noso están a crear enfrontamentos entre uns galegos e outros.


Dúas organizacións sobrancean neste ataque continuo á nosa identidade (e, xa que logo, á nosa economía). Por unha banda, a UPyD (herdeira da peor tradición centralista, que pretende non ser de esquerdas nin de dereitas e dirixida pola Rosa Díez que admite galego nun sentido pexorativo). Por outra banda, Galicia Bilingüe, inventora de agravios inexistentes, axitadora de colexios e ANPAS e seguidora dunha praxe que arela liquidar a riqueza verdadeiramente bilingüe do noso País, para implantaren o monolingüismo de Murcia ou a Rioxa.

Urxe recuperarmos o consenso lingüístico entre as forzas centrais e vertebradoras da política e sociedade. Aquel que deu orixe á aprobación unánime en sé parlamentar da Lei de Normalización Lingüística do 1983 e do Plan de Normalización Lingüística do 2004. Aquel que quere a nosa sociedade, sempre receptiva ás empresas que usan publicitariamente da lingua propia, como R ou Gadis. Aquel que profesou o presidente Fdez Albor, o bispo Araúxo ou o adestrador Arsenio Iglesias.

Nenhum comentário: