09/12/2010

Ou mandamos os banqueiros ao cárcere ou a economía non se recuperará

Joseph Stiglitz. Artigo tirado de aqui. O autor foi Premio Nobel de ecomía en 2001.

Como non se cansaron de repetir o economista James Galbraith e o economista e o penalista William Black, non podemos resolver a crise económica a menos que metamos no cárcere aos delincuentes que cometeron actos fraudulentos. E o gañador do premio Nobel de economía George Akerlof demostrou que a neglixencia en punto a castigar aos delincuentes de luva branca, e a fortiori, o rescatalos, crea incentivos para que se cometan máis delitos económicos e procédase a unha ulterior destrución da economía no futuro. O premio Nobel de economía Joseph Stiglitz acaba de expresar a mesma idea. O pasado 20 de novembro declarou o que segue a Yahoo's Daily Finance:

É un asunto realmente importante e a nosa sociedade debe comprendelo cabalmente. Suponse que o sistema xurídico é a codificación das nosas normas e das nosas crenzas, do que temos que facer para que o noso sistema funcione. Se se percibe un carácter explotador no noso sistema xurídico, entón a confianza en todo o noso sistema comeza a erosionarse. E ese é realmente o problema que temos agora.

Un xentío de prácticas predatorias están en vías de continuar coma se nada nos créditos para a compra de automóbiles. Por que están ben os malos préstamos no sector automobilístico e non no mercado hipotecario? Hai algunha razón de principio? Todos sabemos a resposta: non. Non hai razóns de principio, hai razóns de diñeiro. Son as contribucións ás campañas electorais, o cabildeo, as portas xiratorias entre a política e os negocios, todas esas cousas.

O sistema está agora mesmo deseñado para estimular ese tipo de prácticas, aínda a pesar das multas [en referencia ao antigo executivo de Countrywide, Angelo Mozillo, que acaba de pagar 10 millóns de dólares de multa, unha ínfima parte do que gañou fraudulentamente, porque gañou centenares de millóns de dólares].

Coñezo moita xente que di: é un escándalo que tivésemos máis supervisión, control e rendición de contas nos 80, cando se deu a crise das caixas de crédito e aforro, que agora. Si, multámolos, e cal é a gran lección que se saca diso? Compórtache mal, e o goberno quitarache un 5% ou un 10% dos beneficios obtidos ilegalmente, que estarás moi tranquilo en casiña con varios centenares de millóns de dólares que aínda che quedará logo que pagar unhas multas que parecen enormes, mais que son en realidade moi pequenas en relación coa cantidade de diñeiro que conseguiches embolsarche.

O sistema está configurado de tal modo, que aínda que te píllen, o castigo é só unha ínfima parte do que  levas para casiña. A multa é só un custo máis do negocio. É como unha multa de estacionamento. Ás veces decides estacionar mal sabendo que che caerá unha multa, porque empezar a dar voltas en busca de estacionamento leva moito tempo.

Eu creo que deberiamos facer o que fixemos nos 80 coa crise das caixas de crédito e aforro, e meter no cárcere a un bo número destes tipos. Créoo absolutamente. Non son só delitos de luva branca ou pequenos incidentes. Hai vítimas reais. Ese é o asunto. Houbo vítimas no mundo enteiro.

Ou é que confiamos en que estes tipos que nos meteron na lea actual han cambiada realmente de actitude? Todo o contrario. Ouvín algún discursos que dicían: "En realidade, non se fixo nada realmente mal. Non fixemos as cousas demasiado ben. Pero a nosa comprensión destes asuntos é bastante razoable". Se de verdade pensan iso, estamos nunha lea verdadeiramente tremenda.

[Na disuasión do delito] hai distintos aspectos. Os economistas céntranse de maneira total na idea dos incentivos. Ás veces, a xente ten incentivos para comportarse mal, porque poden gañar máis diñeiro se estafan ou se meten en actividades fraudulentas. Se queremos que o noso sistema económico funcione, temos que asegurarnos de que o gañan cando defraudan quede anulado polo sistema de castigos e multas.

Por iso, poñamos por caso, na nosa lexislación anti-oligopólica a miúdo non detemos á xente cando se comporta mal, senón cando o fai e podemos dicir que hai danos constatábeis. Entón pagan tres veces o dano que causaron. É unha forma moi radical de disuasión. Desgraciadamente, o que estamos a facer agora no caso destes delitos financeiros recentes son multas por fraccións (fraccións!) do dano directo causado, e unha fracción aínda máis pequena do dano social total. É dicir: o sector financeiro levou realmente ao esborralle da economía global, e se inclúes todos os danos colaterais, estamos a falar xa realmente de billóns de dólares.

Pero pódese falar nun sentido aínda máis amplo de dano colateral e ao que non se lle prestou atención. E é a confianza no noso sistema xurídico, no imperio da lei e o Estado de Dereito, no noso sistema de xustiza. Cando se fai o Xuramento de Lealdade [constitucional en EEUU], dise "xustiza para todos". Pois ben; a xente non está segura de que teñamos xustiza para todos. Algúns son detidos por algún delito menor de droga, e dan cos seus ósos no cárcere por moito tempo; mais cando se trata deses chamados delitos de luva branca, que non deixan de ter vítimas, case ningún dos guichos que os perpetran acaba entre reixas.

***

Permitiráseme outro exemplo que ilustra até que punto o noso sistema xurídico ha descarrilado, contribuíndo á crise financeira.

En 2005 aprobamos unha reforma do proceso de quebra. Foi unha reforma pretendida polos bancos. Estaba concibida para permitir legalmente o préstamo -o mal préstamo- a xentes que non entendían de que ía o asunto, e basicamente destinada a estrangulalas. A expoliarlas. E poderiamos chamala con xustiza "a nova lei de servidume permanente". Porque é o que en realidade era.

Permitiráseme que conte brevemente o mala que era. Non creo que os norteamericanos entendan até que punto era mala. Fai realmente moi difícil que as persoas poidan safarse da débeda. O principio básico nos EEUU do pasado era a xente tiña dereito a comezar ben. A xente comete erros. Especialmente cando son presa de espolio. E entón tes dereito a volver empezar ben. Borrón e conta nova. Paga o que poidas, e volve empezar. Agora, se o fas unha e outra vez, entón é distinto. Pero polo menos, cando andan soltos estes prestamistas predadores, deberías conservar o dereito a volver empezar sen cargas.

Pero os bancos din: "Non, non e non; non podes librarche da débeda", ou non podes librarche dela tan facilmente.

***

Iso é servidume permanente. E criticamos a outros países por permitir ese tipo de servidume duradeira, traballo escravo. Pero en Norteamérica instituímolo  en 2005 sen apenas debate público sobre as consecuencias. O que fixo esa lei foi animar aos bancos a realizar préstamos aínda peores.

***

Os bancos pretenden que creamos que non fixeron malos préstamos. Néganse a aceptar a realidade. É un feito de alteraron os criterios contábeis, de modo que os préstamos danados pola incapacidade dos prestatarios para devolver o que deben contabilízanse igual que as hipotecas que se pagan a bo ritmo e sen moura.

De modo que toda a estratexia dos bancos consistiu en esconder as perdas, seguir enredando e conseguir que o goberno manteña os tipos de interese realmente baixos.

***

Resultado: se toleramos esa estratexia, terá que pasar moito tempo antes de que a economía se recupere.

Um comentário:

xOsse dorrío disse...

Estes si que están paralizando o país e non os controladores :(